Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi Gerçekleştirildi

5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi Gerçekleştirildi

Bu yıl beşincisi düzenlenen Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde kentsel dönüşüm süreci tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Kentsel dönüşüm sürecini daha iyi bir şekilde anlatmak amacıyla 22 Şubat 2018 Perşembe günü Swiss Hotel’te düzenlenen kongrede kentsel dönüşümü beş ayrı oturumda tüm detaylarıyla ele aldı.
“Sektörel STK’lar Açısından Kentsel Dönüşümün Geleceği”,
“Yerel Yönetimler Açısından Kentsel Stratejinin ve Entegrasyonun Kentsel Dönüşüm Süreci İçin Önemi”,
“Kentsel Dönüşümün Gayrimenkul Sektörü Açısından Geleceği”,
“Kentsel Dönüşüm Sürecinin Bileşenleri ve Yeni Yaklaşımlar”,
“Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik Boyutu” başlıklarıyla beş ana oturum gerçekleştirildi.

“Kentsel Dönüşüm Sürecinin Bileşenleri ve Yeni Yaklaşımlar” oturumunda konuşmacı olan Yönetim Kurulu Başkanımız Cem Yılmaz, Master Plan süreçleri ve bu konudaki çalışmalarımız ve tecrübelerimizin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.
Planlama çalışmalarının tümünde doğru veriler ile çalışma yapmanın önemine değinen Yılmaz, Master Plan çalışmalarında da çok kapsamlı veri analizleri üretildiğini vurguladı.
Foster+Partners’ın tasarım danışmanlığını üstlendiği, Altyapı danışmanlığını Buro Happold, Ulaşım danışmanlığını MIC, Peyzaj danışmanlığını Atelier Dreiseitl firmalarının yaptığı yaklaşık 3,500 kişi kapasiteli bir çalışma grubu ile yürütülen ülkemizdeki ilk kentsel dönüşüm master plan çalışması hakkında bilgiler verdi.
Ayrıca, sağlıksız ve güvensiz yapılaşma süreci, ekonomik ömrünü tamamlamış yapı stoku, plansız kentleşme, sosyal ve teknik altyapı yetersizliği gibi hususlar dikkate alınarak kentsel çevrenin ve yaşam kalitesinin arttırılması, mevcut kaynakların planlı ve sistematik bir dönüşüm süreci kapsamında kullanılması amacıyla hazırladığımız Elazığ Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Son olarak, önceki oturumlarda da bahsedilen ve Kentsel Dönüşüm süreçlerinde yaşanan en büyük sorunlardan birisi olarak tanımlanan Kurumlar Arası diolog eksikliğinin, nasıl ortadan kaldırılabileceğini de tecrübe ettiğimiz, Cizre`de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toki, Cizre Belediyesi, Cizre Kaymakamlığı gibi ilgili kurumların tümünün koordinasyonuyla yürüttüğümüz, 1/10.000 ölçekten 1/1 uygulamaya kadar devam eden Cizre Master Plan, Proje, Saha ve Uzlaşma çalışmalarımızdan bahsederek sunumunu tamamladı.

Galeri