Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Yarımburgaz Kentsel Yenileme Projesine başladık

Yarımburgaz Kentsel Yenileme Projesine başladık

Küçükçekmece ilçesi, Yarımburgaz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve yaklaşık 180 Hektar alan ve içerisindeki taşınmazlarda hak sahipliğine altlık teşkil edecek arazi tespiti yapılmasına ilişkin proje başladı.

Küçükçekmece İlçesi sınırları dahilinde olan Yarımburgaz , sosyal donatılardan ve nitelikli kentsel mekânlardan yoksun olmakla birlikte, batı sınırında güçlü bir topoğrafik eşik olan Küçükçekmece Gölü ile doğuda tematik park projesi hazırlanmakta olan eski çöp depolama alanı, kuzeyde Tem Otoyolu ve güneyde ise yine çok güçlü bir yapay eşik olan askeri alan ile sınırlanmış durumdadır.

Yarımburgaz alanı, yukarıda belirtilen gelişmelerin yol açtığı sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sebeple, nitelikli bir kentsel yenileme projesi yapılabilmesinin ilk adımı olarak mevcut durumun tespiti ve analizlerinin yapılması adına Küçükçekmece Belediyesi tarafından bir çalışma başlatılmıştır.

Yaklaşık 1200 binanın yer aldığı 3700 `ün üzerinde bağımsız birimin olduğu mahallede hak sahipliği tespitleri, mülkiyet eşleştirmeleri, imar planı ve kentsel tasarım altlıklarının oluşturulması işleri yapılacaktır.

Galeri