Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Kentsel Dönüşüm Yol Haritası Uygulama Rehberini Hazırladık

Kentsel Dönüşüm Yol Haritası Uygulama Rehberini Hazırladık

Bu rehber, kentsel dönüşüm yol haritası hazırlanırken izlenen 10 adımı açıklamaktadır. 10 adımın kısa ve anlaşılabilir bir dille aktarılması, yol haritası hazırlayacak olan tüm sorumlu kurumlara rehberlik ederek belgenin yaygın kullanımını sağlayacaktır.
Rehber içeriği Yol Haritası oluşturulmasına yönelik tüm aşamalar için kaynak oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Her adım birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde olduğundan eksiltmeden ve atlanmadan sırasıyla takip edilmelidir. Yol haritasının hazırlanmasına yönelik tariflenen 10 adım için 10 kitapçık hazırlanmış olup bu sayede, her bir kitapçığın ayrı bir bölüm olarak incelenmesi de mümkün kılınmıştır.

Galeri