Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Kurumsal

Hakkımızda

“KEYM, kentsel yaşamın sürdürülebilirliğinin kaynağı olan “sosyal/kültürel/ekonomik/fiziksel/doğal yenilenebilirliğin” peşindedir.

KEYM, mevcut ve yeni yapılan kentlerde kurulan mekan-bilim-doğa-toplum ilişkilerini kentsel yenileme/ yenilenme yoluyla sürdürülebilir kılmak için çalışır.

Hız, veri, iletişim….120 yılda atlı arabadan Mars’a gidildi, mektuptan her cepte bulunabilen ve dünyanın heryeri ile görüntülü konuşulabilen cep telefonlarına geçildi…şimdi böyle, acaba yarın ne olacak? Örneğin 2050 de dünyadaki en önemli doğal kaynak içme suyu olacak…
İçinde bulunduğumuz bu hız ve bilgi çağında Keym olarak kendimize belirlediğimiz rol; geleceğimizi sakin, geniş kapsamlı bir vizyonla şekillendirmek, toplumumuza sürdürülebilir bir gelecek anlayışı yerleştirmek ve projelerimiz için belirlediğimiz vizyonlarımızı yaşayabilir/ ulaşılabilir yapabilmektir.

Bu önemli yolda bizim için en büyük güç; uluslararası ve ulusal ekiplerle farklı bölgeler, ölçeklerde yaptığımız projeler, ülkemizin bir çok noktasında vatandaşlarımızla yürüttüğümüz uzlaşma süreçlerinden elde ettiğimiz tecrübemiz, daima daha iyisini yapma arzumuzun kaynağı ve bayraktarı olan genç ve dinamik çalışma arkadaşlarımızdır.”

Organizasyon Şeması

Organizasyon Şeması

Yönetim Kurulumuz

Cem Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail Çakal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Abdullah Uçar
Direktör / Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Yılmaz

Yönetim Kurulu Başkanı

Cem Yılmaz, 2011 yılında İsmail Çakal ile birlikte Türkiye'deki kentsel yenileme sürecine katkıda bulunmak amacıyla KEYM A.Ş.’ni kurmuştur. 2014 yılında, Foster and Partners liderliğinde uluslararası bir ekip tarafından İstanbul'da ilk kentsel yenileme Master planı üzerinde çalıştılar ve 2017 yılında Türkiye İmar ve İskan Bakanlığı için ilk kentsel yenileme stratejisini oluşturdu. 2015 yılından itibaren, KEYM Cizre, Elazığ ve İzmir gibi afet bölgelerinde planlama ve sosyal katılım çalışmalarında öncü bir rol oynamaktadır. 2020 yılından itibaren KEYM'ın odak noktası metropol alanlar için afet sonrası planlamaya kaymış, bu durum Yılmaz'ın 2023 Şubat ayındaki yıkıcı depremin ardından tasarım odaklı canlandırma çabalarına dahil olmasına yol açmıştır.
Cem Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını Mimar Sinan Üniversitesi'nden Şehir Planlama alanında yapmış, 2018 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nde doktora araştırmasını yapmaktadır. Doktora araştırma tezini "Afet Sonrası Kurtarma: Hatay Şehri" başlığıyla yazmaktadır.

img

İsmail Çakal

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1998 yılında Selçuk Üniversitesi, Şehir Planlama bölümünden mezun olmasından itibaren profesyonel mesleğini uygulayabildiği yerel yönetimlerde görev almıştır. 1998 – 2004 yılları arası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevi ve 2004-2005 yılları arasındaki Küçükçekmece İlçe Belediyesi’ndeki görevi kendisine yerel yönetim – planlama – Kentsel Dönüşüm ve uygulama konularında deneyim kazandırmıştır ve aynı zamanda çeşitli konularda kendi branşı üzerenine yargıda bilirkişilik görevlerinde bulunmuştur.

Yerel Yönetimlerde çalıştığı dönemlerde; Nazım Planlama çalışmaları, Tarihi Yarımada, veri altyapısının oluşturulması, tüm saha ve planlama çalışmaları, Planlama İmar Veri Otomasyon Projesi, Ayazma Kentsel Dönüşüm Projesi saha, planlama, uzlaşma ve teslim süreçleri gibi bir çok çalışma yürütmüştür.

2005 yılında Proje Yönetim ve Danışmanlık şirketini kurmuş, çeşitli kamu kurumları ve şirketlere İmar Planlama konularında danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.

2012 yılında Keym Kentsel Yenileme Merkezi A.Ş’ yi ortağı Cem Yılmaz’la birlikte kuran İsmail Çakal, halen şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

img

Abdullah Uçar

Direktör / Yönetim Kurulu Üyesi

2008 yılında Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. Planlama teknolojilerine ilgi duyarak GIS ve CAD konusunda uzmanlaşmıştır.

Mezuniyetinden hemen sonra merkezi İzmir’de bulunan kentsel planlama, kentsel tasarım ve gayrimenkul yatırım danışmanlıkları konusunda faaliyet gösteren Aktif KENT firmasını kurmuştur.

2009 yılı itibari ile PY Planlama / Tasarım / Yatırım / Danışmanlık ekibine katılarak şehir plancısı ve genel müdür olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Kurulduğu günden itibaren KEYM ekibinde bulunan Uçar, İş Geliştirme ve Planlama Direktörü olarak, deneyimlerini proje ortaklarına sunmaya başarılı bir şekilde devam ettirmektedir.

img

Ekibimiz

Ekibimiz
Levent Ergüler
Kentsel Yenileme Müdürü
Nur Soybelli Sezgin
Master Plan ve Kentsel Tasarım Müdürü
Aktuğ Anıl Aydın
İş Geliştirme ve Planlama Müdürü
Mustafa Kahya
Uzlaşma Yöneticisi
Enes Şahin
Tespit ve Değerleme Yöneticisi
Hakkı İlter
Şehir Plancısı / CBS Uzmanı
Hasan Diren Bozkurt
İktisat / Finans Uzmanı
Kübra Altıntaş
Şehir Plancısı / Afet Yönetimi Uzmanı
Tuğçe Kamiloğlu
Mimar
Norsuluv Burkhanova
Mimar
Tuğçe Taş
Şehir Plancısı
Merve Saruhan
Şehir Plancısı
Eda Görün
Şehir Plancısı
Esmanur Menekşe
Şehir Plancısı
Mustafa Yağız Fırat
Şehir Plancısı
Mustafa Özçelik
Şehir Plancısı
Ahmet Koçak
Şehir Plancısı
Furkan Tozkoparan
Şehir Plancısı
Simay Gedik
Şehir Plancısı
Efsun Toğrul
Şehir Plancısı
Erdinç Öztürk
İdari İşler Sorumlusu
Yasemin Delikanlı
Muhasebe Sorumlusu
Zeki Kaya
İdari İşler
Fatma Uzuner
Temizlik ve Servis
Habibe Kaya
Aşçı

Levent Ergüler

Kentsel Yenileme Müdürü

İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2013 senesinde mezun oldu.
2012 yılında “Taksim Yenileme Projesi Sonrası Yaya Hareketleri”, 2013 yılında “Beşiktaş Meydan ve Çevresi Yaya Hareketleri” konulu doktora çalışmaları için veri toplama ve analiz aşamalarında ve üniversite eğitimi boyunca çeşitli organizasyonlarda görev almıştır.
Mezuniyetinden sonra Şehir Plancısı olarak çalışmaya başladığı KEYM ailesinde, Kentsel Yenileme Müdürü olarak görevine devam etmekte olan Levent Ergüler, aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir Planlama programı üzerine yüksek lisans yapmaktadır.

img

Nur Soybelli Sezgin

Master Plan ve Kentsel Tasarım Müdürü

İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 2010 senesinde derece ile mezun olmuştur. 2010-2011 yılları arasında Proje Yönetim ve Danışmanlık şirketi kadrosunda yer almış, Peyzaj ve Kentsel Tasarım Projeleri ile uygulama süreçlerinde görev almış, proje çalışmaları kapsamında proje organizasyonu ve yürütücülüğünü üstlenmiştir.
Eş zamanlı olarak devam ettiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama Bölümündeki Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak “Kentsel Planlama Uzman”lığını 2019 yılında almıştır. Peyzaj planlama yaklaşımının geliştirilmesi, Açık Alan Yönetimi ve Kentsel Tasarım konularında uzmanlaştı. Mekânsal planlama çalışmalarına entegre olacak “Peyzaj Analizleri, Peyzaj Karakter Analizleri, Ekosistem Servisleri, Ekolojik Hassas Alanlar ve Ekolojik Risk” konularında ilgili çalışmaları bulunmaktadır.
Mesleki hayatına 2015 yılından itibaren KEYM bünyesinde ‘Tasarım Yöneticisi’ olarak başlamış, “Master Plan ve Kentsel Tasarım Müdürü” olarak halen devam etmektedir. Bu süreçte Elazığ, İzmir, Konya, Denizli gibi birçok il bütünü çalışmalarında yer almış ve Master Plan kapsamında devam eden çalışmalarda proje koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. 14 yıllık çalışma süresi boyunca, “Kentsel Tasarım Süreçleri ve Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanma Adımları, Kentsel Dönüşüm Projeleri, Ulusal ve Uluslararası Master Plan Çalışmaları, Kentsel Strateji Belgeleri, Afet Master Plan” çalışmalarında yer almıştır. Bunun yanı sıra iş hayatıyla birlikte takım olarak katıldığı yarışma projelerinde dereceler elde etmiştir.

img

Aktuğ Anıl Aydın

İş Geliştirme ve Planlama Müdürü

Dokuz Eylül Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 2011 yılında derece ile mezun oldu.
Çözüm ortağı olarak meslek hayatına başladığı Gayrimenkul Değerleme sektöründe, 2 yıl boyunca çeşitli illerde Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olarak görevini sürdürdü. Yıldız Teknik Üniversitesi, Kentsel Dönüşüm ve Planlama bilim dalında master eğitimine başlayan Aktuğ Anıl Aydın kentsel dönüşüm, planlama ve mevzuat üzerine uzmanlaşmıştır.
2016 Şubat ayında Keym ailesine katılan Aktuğ Anıl Aydın, İş Geliştirme ve Planlama Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

img

Mustafa Kahya

Uzlaşma Yöneticisi

2010 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü kazanarak yüksek öğrenimine başladı.
Mezun olduktan sonra Belde Planlama ’da Kentsel Tasarım Projeleri, Nazım İmar Planı, Uygulama imar Planı ve Plan tadilatları uygulamaları yaptı. Sonrasında Himtek Mühendislik’te İstanbul Vatan Mahallesi ve Ağrı Merkez Fırat Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projelerinde Çalıştı.
2020 Yılında KEYM ailesine katılan Mustafa Kahya iş hayatına KEYM bünyesinde devam etmektedir.

img

Enes Şahin

Tespit ve Değerleme Yöneticisi

Samsun On Dokuz Mayıs üniversitesinde harita mühendisliği bölümünden 2014 yılında mezun olduktan sonra kentsel dönüşüm projelerinde iş hayatına başladı. Trabzon ili Çaykara ilçesi kentsel dönüşüm projelerinde saha şefi olarak ve Adana Seyhan ilçesi kentsel dönüşüm projesinde de proje şefi olarak çalıştı. 2019 yılında KEYM ailesine katılan Enes Şahin iş hayatına KEYM bünyesinde devam etmektedir.

img

Hakkı İlter

Şehir Plancısı / CBS Uzmanı

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 2018 yılında mezun oldu.
Aynı yıl İmar Planlama bünyesinde, İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün yürüttüğü “İstanbul’un Olası AKUT Şok ve Kronik Stresler Karşısında Kentsel Dayanıklılığının ve Baş Edebilme Gücünün Artırılması Kapsamında Toplanma ve Geçici Barınma Alanlarına Yönelik Model Geliştirilmesi” Projesinde yer aldı. Bu proje kapsamında Cbs ortamında optimum toplanma ve geçici barınma alanlarının belirlenmesine yönelik model geliştirilmesi ve Cbs temelli deprem hasar ve kayıp analizi konularında çalışmalar yürüttü.
2019 Aralık ayından itibaren KEYM bünyesinde şehir plancısı olarak görev yapmaktadır.

img

Hasan Diren Bozkurt

İktisat / Finans Uzmanı

2013 yılında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Kentsel Yenileme ofisinde finans bölümünde çalışmaya başladı. Karayolları ofisinde 6306 sayılı yasa kapsamında yapılan ödemeler ve kontrollerini sağladı. KEYM bünyesinde 6306 uygulamaları, hak sahibi protokolleri, hisse pay satışları, kira yardımları konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

img

Kübra Altıntaş

Şehir Plancısı / Afet Yönetimi Uzmanı

2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne başladı. 2019 yılında mezun olan Kübra, 2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bölge Planlama Yüksek Lisans Programına başladı. 2020’den bu yana KEYM bünyesinde Şehir Plancısı olarak çalışmaktadır.

img

Tuğçe Kamiloğlu

Mimar

2016 yılında İstanbul Maltepe Üniversitesi’nde başladığı Mimarlık bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Ağustos 2021’den bu yana KEYM bünyesinde Mimar olarak çalışmaktadır.

img

Norsuluv Burkhanova

Mimar

Mimarlık eğitimini Taşkent Mimarlık Üniversitesi'nde aldı. 2009 yılında Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra mimarlık kariyerine Cizzah İli Mimarlık ve İnşaat Yönetimi Kurumu'nda başladı. 2013-2015 yılları arasında Taşkent'te Perfect Design mimarlık ofisinde çalışmasına devam etti. 2015 yılında Taşkent Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümünde akademik çalışmalarına başladı. 2019 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir.
Taşkent Mimarlık Üniversitesinde yaptığı mezuniyet projesi ile Ülkenin En İyi Öğrenci Projesi ödülünü aldı. Perfect Desiğn mimarlık ofisinde ekiple çalıştığı projelerle bir kaç defa Özbekistan'ın En İyi Mimarlık Projeleri ödülünü almıştır. 2020 yılından itibaren KEYM bünyesinde Mimar olarak çalışmaktadır.

img

Tuğçe Taş

Şehir Plancısı

2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden onur listesine dahil olarak mezun oldu. 2021 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde disiplinler arası yüksek lisans programı olan Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programına kabul edildi. 2021 yılı itibariyle KEYM bünyesinde Şehir Plancısı olarak çalışmaktadır.

img

Merve Saruhan

Şehir Plancısı

2020 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden onur listesine dahil olarak mezun oldu. 2021 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Coğrafi Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans programına kabul edildi. Bu programda eğitimi devam etmekte olan Merve Saruhan, 2021 yılı itibariyle KEYM bünyesinde Şehir Plancısı olarak çalışmaktadır.

img

Eda Görün

Şehir Plancısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 2020 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında kentsel dayanıklılık, ekolojik planlama ve ilgili alanlarda projeler üretip, 2021 yılında özel sektörde mimarlık & planlama alanında hizmet veren bir firmada mesleki kariyerine başlamıştır. 2022 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde disiplinlerarası bir program olan ‘’Applied Urban Science and Urban Innovation’’ programında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2023’ten itibaren KEYM bünyesinde Şehir Plancısı olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

img

Esmanur Menekşe

Şehir Plancısı

2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde eğitim görmeye başladı ve 2020 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca bölgesel ve kentsel ölçekteki plan uygulamalarında kendini geliştirdi ve mezun olduktan bu alanda çalışmaya başladı. Şubat 2021’de planlama ofisinde mesleki deneyimine başlayarak bugün 3. senesini tamamlamış bulunmaktadır. 2023’den beri KEYM bünyesinde Şehir Plancısı olarak çalışmaktadır.

img

Mustafa Yağız Fırat

Şehir Plancısı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 2022 yılında onur öğrencisi olarak mezun oldu. Öğrencilik hayatında coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı şehir uygulamalarına ilgi duyarak kendini bu alanlarda geliştirdi ve mezun olduktan sonra özel sektörde bu alanlarda çalışmaya başladı. 2022 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kentsel Koruma ve Yenileme Yüksek Lisans programına kabul aldı. 2023 yılında “Sarnıç temalı kültür rotası oluşturulması; İstanbul Tarihi Yarımadası Örneği” isimli makalesi yayınlandı. 2023 yılında Fatih Belediyesi’nin düzenlediği 2. Tarihî Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu’nda “Suriçi İstanbul’unda Sarnıç Temalı Kültür Rotası” isimli sunumunu ve bildirisini yaptı. 2023’ten bu yana KEYM bünyesinde Şehir Plancısı olarak çalışmaktadır.

img

Mustafa Özçelik

Şehir Plancısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 2022 yılında Kentsel Mekân Organizasyonu ve Tasarımı Yüksek Lisans programına kabul edildi. YTÜ Yüksek Lisans 40.yılı adına düzenlenen Yüksek Lisans Kentsel Tasarım Proje Yarışmasında “Afete Yönelik Kamusal Odaklara Erişilebilirlik” teması ile ikincilik ödülü aldı. Tarihi Yarıma Kentsel Tasarım Rehberi Araştırma Projesi, Engelsiz Kent Kapsamında Eyüp Kentsel Tasarım Rehberi gibi birçok Kentsel Tasarım Rehberi ve Yarışmaları üzerine çalışmalarda görev aldı.
2023 Kasım ayından itibaren KEYM bünyesinde şehir plancısı olarak görev yapmaktadır.

img

Ahmet Koçak

Şehir Plancısı

2022 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden birincilik ve yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 2022 yılında YTÜ’de başladığı Kentsel Tasarım yüksek lisans programı kapsamında düzenlenen Afete Dayanıklı Kent Planlama, Dönüşüm, Tasarım ve Koruma Ortak Stüdyoları yarışmasında “Kentsel Yaşam Koridorları” projesiyle eşdeğer birincilik ödülü aldı. 2023 yılında “3rd International Graduate Studies Congress (IGSGCONG'23)” sempozyumunda “Kentsel ve Ekolojik Koridor olarak Akarsuların Kent Biçimine Etkisi” başlıklı bildirisini yayınladı. 2023’den beri KEYM bünyesinde Şehir Plancısı olarak çalışmaktadır.

img

Furkan Tozkoparan

Şehir Plancısı

2018 yılında Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne başladı. 2022 yılında Yüksek Onur Öğrencisi olarak derece ile mezun oldu. Mezun olduktan sonra 2022 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine çalışmaya başladı ve Karayolları Genel Müdürlüğü projesinde yer aldı. 2023’ten itibaren KEYM bünyesinde Şehir Plancısı olarak çalışmaktadır.

img

Simay Gedik

Şehir Plancısı

2017 yılında Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi süresince Kağıthane Belediyesi ve Atölye a+b' de staj yaptı. 2021 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Bağcılar Demircan Sitesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Ümraniye Çakmak Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi gibi projelerde yer aldı. 2024 yılında KEYM ailesine katılarak iş hayatına KEYM bünyesinde devam etmektedir.

img

Efsun Toğrul

Şehir Plancısı

2012-2016 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü tamamlamıştır. Lisans mezuniyetinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Bölge Planlama Yüksek Lisans programına başlayarak 2021 yılında mezun olmuştur. 2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Doktora Programına başlamış ve şu an devam ettirmektedir. Eğitim süreci boyunca farklı araştırma projelerinde araştırma asistanlığı yapmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye Mekansal Strateji Planın Hazırlanması projesinde şehir plancısı olarak ve çeşitli illerde yapılan Kentsel Dönüşüm Projelerinde uzlaşma personeli olarak görev almıştır. Ekim 2023 itibari ile Keym bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

img

Erdinç Öztürk

İdari İşler Sorumlusu

Trakya Üniversitesi , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Bölümünden 2014 yılında mezun oldu.
2016 Temmuz ayında KEYM ailesine katılan Erdinç ÖZTÜRK , halen KEYM Merkez ofiste görevine devam etmektedir.

img

Yasemin Delikanlı

Muhasebe Sorumlusu

img

Zeki Kaya

İdari İşler

img

Fatma Uzuner

Temizlik ve Servis

img

Habibe Kaya

Aşçı

img

İlkelerimiz

  1. Yaptığımız ve yapacağımız her işin odağına insanı koymak…
  2. Toplumun her bireyinin parçası olmak isteyeceği bir gelecek vizyonunun mekanlarını oluşturmak…
  3. Şirketimizi, toplumsal çeşitliliğimizi yansıtan şirket kültürümüzün etrafında büyütmek…
  4. Sorumluluğu bireylerden alarak ekiplere paylaştırmak…
  5. Dünyamızın ve ülkemizin şekillenmesinde, geleceğe hazırlanmasında, sorumluluk ve etkimizin olduğunun farkında olmak…
  6. İşimizin bizim için sadece bir işten fazlası olduğunun farkında olmak…
  7. Geçmişimizden gelen derin bilgiye ulaşmak( kendimizi/ kültürümüzü tanımak) ile teknolojiyi (günümüz ve geleceğin dünyasını) yakalamak arasında güçlü bir bağ kurmak…
  8. İşimizi yaparken cesur olmak...
6250
Kentsel Tasarım Projesi (Hektar)
14500
Master Plan (Hektar)
45000
Uzlaşma Görüşmesi
10000
Protokol
600000
Mimari & Uygulama Projeleri (m²)

Gelecek Entegrasyonu

Kurulduğumuz günden bugüne kullanıcı ihtiyaçlarını belirleyip bu ihtiyaçlara yanıt verecek mekan, meydan veya binaları planlamanın /tasarlamanın iyi bir planın/tasarımın başlangıcı olduğunu bilerek işimizi yaptık. Bizim “gelecek entegrasyonu” dediğimiz süreç en basit haliyle bu yaklaşımın bir sonraki adımıdır- geleceğin ihtiyaçlarını şimdinin ötesine geçerek tahmin etmek, ve bu ihtiyaçları bugünün şartlarıyla karşılamak…

Projelerimizin konsept ve stratejilerini, tasarım, uygulama ve işletme başlıklarına, yakın ve uzak gelecek tahminlerini entegre ederek geliştiriyoruz.

Geleceğin kentlerimize entegrasyonu ile; Ülkemiz için ortak bir gelecek vizyonu oluşturabileceğimizi ve bu vizyonu yaşayabileceğimiz kentsel mekanlara sahip olabileceğimizi düşünüyoruz.

Basın Odası

?>

KEYM Beyaz

?>

KEYM Gold

?>

KEYM Siyah

Kalite Politikamız

KEYM olarak en büyük hedefimiz; ileri teknoloji ve modern şehir planlama ve mühendislik çözümleriyle, mevcut ve yeni yapılan kentlerde kurulan mekan – bilim – doğa – toplum ilişkilerini, kentsel yenilemeyi kullanarak sürdürülebilir kılmaktır.

Bu önemli yolda bizim için en büyük değer, uluslararası tecrübemizin ve daima daha iyisini yapma arzumuzun kaynağı ve taşıyıcısı olan genç ve dinamik çalışma arkadaşlarımızdır. Takım ruhuyla çalışan KEYM personeli, tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak, profesyonelce hizmet verip, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı ve uygun çözümü sunmak hedefiyle çalışmaktadır.

Hizmetlerimizde sürekli gelişme ve iyileştirmeyi amaçlayarak, müşteri memnuniyeti odaklı, yasal mevzuat ve uluslararası standartlara uygun hizmet sunmak, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardının gereklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli kılmak “Kalite Politikamız”dır.