Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.

Yeni Andijan Master Plan projesi hazırlanıyor…

Yeni Andijan Master Plan projesi hazırlanıyor…

Yeni Andijan Master Planı
Yeni Andijan 2041 Vizyonu ile;
Dayanıklı (esnek, resilient), Sürdürülebilir ve Akıllı Bir Şehir
Yeni Andijan projesi sadece bugünün dünyasını değil geleceğin dünyasını da anlayan/kapsayan bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Bu tasarım sosyal, ekonomik, çevresel ve teknolojik bir dengenin üst ve altyapısını oluşturmayı; yaşama, çalışma, üretme, fark yaratma, eğlenme ve dinlenme faaliyetleri için en uygun ve konforlu mekanları sunmayı hedeflemektedir.
Bu hedef doğrultusunda ortaya konan çalışma 3 981 ha. master plan alanından başlayarak yapı detayında uygulamaya ilişkin tüm açılımları kapsamaktadır. Kentsel bir sistemin oluşturulması yaşam alanını ilgilendiren tüm detayları düşünerek oluşturulan bütüncül bir yapı ile kurgulanmıştır.
Proje bu yaklaşımı ile tüm özbekistan ülkesi için model bir yaklaşım sergileme hedefine sahiptir.Kentsel alanda arazi kullanımı,yoğunluk dağılımı,yükseklik prensipleri,donatı erişimleri,merkezler kademelenmesi yeşil alan tipolojileri,ulaşım ve altyapıya ilişkin çözümlemeler birbirleri ile entegre şekilde kurgulanmıştır.Alt ölçeklerde bu plan detaylandırılarak 1048 ha lık alanda yapısal çözümlemeleri de içerecek forma dönüşmüştür.Bu alan içerisinde seçilen pilot bölgelerde ise uygulama detayında içeriklere kavuşmuştur.