Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Gebze Mülkiyet Odaklı Kentsel Yenileme Projesi

Gebze Mülkiyet Odaklı Kentsel Yenileme Projesi

Genel Bilgiler

İşveren
: Gebze Belediyesi
Durum
: Tamamlandı
Alan Büyüklüğü
: 182 hektar
Bina Sayısı
: 4.498
Hane Sayısı
: 8.800
Mevcut İnşaat Alanı
: 1.010.254

Kapsam

  • İş planı ve Ekip Organizasyonu
  • Mevcut Durum Analizleri
  • Hak Sahipliği Tespiti
  • Sosyo - Ekonomik Analizler
  • Sentez ve Mekansal Stratejiler
  • Kentsel Strateji Eylem Planı
  • İmar Planlari
  • Matematiksel Model ve Fizibilite
  • Kentsel Tasarım
  • Görselleştirme
Gebze Mülkiyet Odaklı Kentsel Yenileme Projesi
Gebze Mülkiyet Odaklı Kentsel Yenileme Projesi

2012 yılında çıkan 2B yasası ile imar planlama sürecine başlanan süreçte amaç, yaşanan mülkiyet problemlerini çözerek alanın yenilenmesini ve bir vizyon ile geliştirilmesi planlanmıştır.Gebze Kentsel Yenileme projesi ile Proje sınırları içerisindeki tüm hanelere ilişkin hak sahipliği tespiti, saha çalışmaları, vatandaş görüşmeleri, analitik etütler ve fizibilite çalışmaları yapılmıştır.
Özellikle çok farklı mülkiyet yapılarının bir arada bulunduğu alanda, imar planı taslakları idare ile birlikte şekillendirilmiş ve Kentsel Tasarım Projesi hazırlanmıştır.