Lütfen tarayıcınızın javascript'ini etkinleştirin.
Cizre Kent bütünü Master Plan çalışması

Cizre Kent bütünü Master Plan çalışması

Genel Bilgiler

İşveren
: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Durum
: Devam Ediyor
Alan Büyüklüğü
: 4.831 Ha
Bina Sayısı
: 10.760
Hane Sayısı
: 23.138
Mevcut İnşaat Alanı
: 4.415.534 m²

Kapsam

 • İş Planı ve Ekip Organizasyonu
 • Mevcut Durum Analizleri
 • Hak Sahipliği Tespiti
 • Gayrimenkul Değerleme
 • Sosyo Ekonomik Analizler
 • Sentez ve Mekansal Stratejiler
 • Kentsel Strateji Eylem Planı
 • İmar Planı
 • Matematiksel Model ve Fizibilite
 • Uzlaşma ve Protokoller
 • Kentsel Tasarım
 • Görselleştirme
Cizre Kent bütünü Master Plan çalışması
Cizre Kent bütünü Master Plan çalışması

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında 2016/8860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” ilan edilen ve 01/06/2016 tarihli ve 29729 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Şırnak İli, Cizre İlçesi, Kuştepe, Cudi, Sur, Dağ Kapı, Kale, Şah, Yafes, Alibey ve Nur Mahalleleri sınırları içerisinde kalan yaklaşık 483,13 hektarlık alan ve içerisindeki taşınmazlara ilişkin “Hak Sahipliği Tespiti ve Gayrimenkul Değerleme, Revizyon İmar Planı ve Mevcut Durum Analizi, İmar Uygulaması, Kentsel Tasarım Projesi, Mimari Avcın Proje, Matematiksel ve Finansal Model (Teknik Rapor), Eylem Planı (Dönüşüm Strateji Planı), Uzlaşma Süreci, Tüm Verilerin ve Sürecin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında Hazırlanması” iş ve hizmetlerin yapılması işidir.

Proje kapsamında riskli alan sınırları içerisindeki tüm hanelere ilişkin hak sahipliği tespiti ve gayrimenkul değerleme çalışmaları, analizler, saha çalışmaları, vatandaş görüşmeleri, uzlaşma süreci, analitik etütler ve fizibilite çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar Cizre özelinde geliştirilen stratejiler, ekonomik büyümeyi sağlayan sürdürülebilir yaklaşımlar ve eylem planları ile dönüşüm stratejileri "Yaşam kalitesi yüksek bir Cizre" vizyonuna ulaşmak için geniş bir kapsamda ele alınmıştır.

Yapılan yeni tasarımlarda kimlikli bir kent oluşturmak hedefi ile hareket edilmiş ve uygulamalar ile akıllı kent ve bina stratejileri doğrultusunda doğal kaynak kullanımı, yerel doku, kültürel değerler ve sosyal refah gelişimlerini sağlayacak stratejilere yer verilmiştir. Sosyal ve teknik altyapı gelişimi ile birlikte sadece oluşturulan mahalle sistemlerinin birbiriyle rekabeti değil, aynı zamanda Cizre’nin diğer gelişmiş ilçeler ile rekabet etmesinin sağlanması hedeflenmiştir.

Planlamanın her yönü ile ele alınarak Ülke ve Bölge ölçeğinden uygulama projesi ölçeğine kadar tüm alt başlıklarda ele alındığı bu raporda hedeflerin hayata geçirilmesi için çizilen yol haritası tarif edilerek her bir aşamada hangi süreç ve eylemlerin gerçekleştirileceği açıklanmıştır.